Program podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) i Opština Kozarska Dubica potpisali ugovor o formiranju zajedničkog Fonda za podršku marginaliziranim grupama žena

289620260 371158985004568 2542585487649955686 n

Danas, 22.6.2022., održana je Ceremonija potpisivanja ugovora između Programa podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) i Opštine Kozarska Dubica o formiranju zajedničkog Fonda podrške marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa. 

Ukupan iznos Fonda za preduzetništvo marginaliziranih grupa žena u opštini Kozarska Dubica iznosi 60.000,00 KM, sa jednakim udjelom sredstava USAID/INSPIRE-a i Opštine Kozarska Dubica.

Program podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) je u 10 jedinica lokalne samouprave formirao zajednički preduzetnički Fond za žene, kroz koji će biti pružena podrška razvoju biznisa, ali i kreiranju odgovarajućeg okruženja za samozapošljavanje i ekonomsko osnaživanje marginaliziranih grupa žena.

Osim finansijske podrške ženama korisnicama Fonda, kroz ovaj trogodišnji program će se razvijati i posebni modeli podrške razvoju biznisa, radionice o pisanju poslovnih planova, kao i  izrada Strategija podrške razvoju poslovnog sektora.
 

Načelnik Opštine Kozarska Dubica, Radenko Reljić, istakao je da mu je izuzetno drago što je Opština Kozarska Dubica ponovo ušla u program saradnje sa USAID-om, te da je riječ o kvalitetnom projektu.

“Ovakvi projekti će i u budućnosti mnogo značiti za našu opštinu i naše stanovništvo, a postupak dodjele sredstava ćemo provesti u skladu sa metodologijom i  preporukama USAID-a”, izjavio je Reljić. 

Direktor Programa podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE), Jasmin Bešić rekao je da je Program jedna od komponenata u okviru kojeg rade na poboljšanju ljudskih prava na teritoriji cijele BiH, a da se konkretno radi o podršci marginalizovanim ženama koje će imati priliku da dobiju sredstva za pokretanje vlastitog biznisa.

“Opština Kozarska Dubica jedna je od deset lokalnih zajednica, koje će USAID podržati u ovom krugu. Kroz prethoni program podržali smo oko 200 žena i većina tih biznisa je i dan danas održiva, jer nismo dodijelili samo sredstva već i podržali sve prateće aktivnosti, od izrade biznis plana, praćenja, podrške, marketinga i promocije. 

Ukupna vrijednost sredstava koju će Program podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) zajedno sa 10 jedinica lokalne samouprave izdvojiti za podršku marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa iznosi 630.000,00 KM. 

Jedinice lokalne samouprave koje učestvuju u kreiranju ovog Fonda su: Grad Banja Luka, Općina Banovići, Grad Bosanska Krupa, Grad Doboj, Grad Gračanica, Opština Han Pijesak, Općina Kakanj, Opština Kozarska Dubica, Grad Ljubuški, Opština Modriča.

U narednom periodu uslijedit će potpisivanje ugovora i sa ostalih 7 jedinica lokalne samouprave, nakon toga i raspisivanje javnih poziva za podršku marginaliziranim grupama žena u pokretanju i razvoju biznisa. 

Program podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) i Općina Han Pijesak potpisali ugovor o formiranju zajedničkog Fonda za podršku marginaliziranim grupama žena

286517742 5226624147434516 955138037682729307 n 1 1
Danas, 16.6.2022., održana je Ceremonija potpisivanja ugovora između Programa podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) i Općine Han Pijesak o formiranju zajedničkog Fonda podrške marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa. 

Ukupan iznos Fonda za preduzetništvo marginaliziranih grupa žena u Općini Han Pijesak iznosi 60.000,00 KM, sa jednakim udjelom sredstava USAID/INSPIRE-a i Općine Han Pijesak.

Program podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) je u 10 jedinica lokalne samouprave formirao zajednički preduzetnički Fond za žene, kroz koji će biti pružena podrška razvoju biznisa, ali i kreiranju odgovarajućeg okruženja za samozapošljavanje i ekonomsko osnaživanje marginaliziranih grupa žena.

Osim finansijske podrške ženama korisnicama Fonda, kroz ovaj trogodišnji program će se razvijati i posebni modeli podrške razvoju biznisa, radionice o pisanju poslovnih planova, kao i  izrada Strategija podrške razvoju poslovnog sektora.
 

"Nama je u interesu da to stvarno funkcioniše i da ta sredstva budu u pravim rukama, kao i da traje godinama, jer sve što se kratkoročno ulaže, brzo se zaboravi. To nama nije u interesu. Želimo da kad vas pozovemo za tri ili šest godina, možemo obići te ljude i provjeriti kako to funkcioniše", rekao je Slobodan Đurić, načelnik Općine Han Pijesak.

Ukupna vrijednost sredstava koju će Program podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) zajedno sa 10 jedinica lokalne samouprave izdvojiti za podršku marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa iznosi 630.000,00 KM. 

Jedinice lokalne samouprave koje učestvuju u kreiranju ovog Fonda su: Grad Banja Luka, Općina Banovići, Grad Bosanska Krupa, Grad Doboj, Grad Gračanica, Opština Han Pijesak, Općina Kakanj, Opština Kozarska Dubica, Grad Ljubuški, Opština Modriča.

U narednom periodu uslijedit će potpisivanje ugovora i sa ostalih 8 jedinica lokalne samouprave, nakon toga i raspisivanje javnih poziva za podršku marginaliziranim grupama žena u pokretanju i razvoju biznisa. 

Program podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) i Općina Kakanj potpisali ugovor o formiranju zajedničkog Fonda za podršku marginaliziranim grupama žena

285634137 523184486164072 5115922730609280264 n

Danas, 15.6.2022., održana je Ceremonija potpisivanja ugovora između Programa podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) i Općine Kakanj o formiranju zajedničkog Fonda podrške marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa. 

Ukupan iznos Fonda za preduzetništvo marginaliziranih grupa žena u općini Kakanj iznosi 60.000,00 KM, sa jednakim udjelom sredstava USAID/INSPIRE-a i Općine Kakanj.

Program podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) je u 10 jedinica lokalne samouprave formirao zajednički preduzetnički Fond za žene, kroz koji će biti pružena podrška razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća, kao i seoskih domaćinstava žena žrtava nasilja, samohranih majki, nezaposlenih mladih žena mlađih od 35 godina, žena s invaliditetom ili djetetom s invaliditetom, te žena koje su na neki drugi način marginalizirane, doprinoseći konkurentnosti lokalnih ekonomija i stvaranju mogućnosti za zapošljavanje teško zapošljivih kategorija.

"Već desetak godina Općina Kakanj nastoji usmjeriti fokus na ostvarivanje sredstava za zapošljavanje ili za osnivanje vlastitih biznisa. Ovo je nešto novo, želimo biti partneri organizacijama koje se bave razvojem preduzetništva, pogotovo kada su u pitanju marginalizirane grupe. Drago mi je da je upravo Općina Kakanj jedna od 10  lokalnih zajednica koje učestvuju na ovom projektu, a svakako bi ovakva vrsta projekta trebala da utiče na proširivanje svijesti o važnosti učešća marginaliziranih grupa žena u razvoju preduzetništva", ističe Mirnes Bajtarević, načelnik Općine Kakanj.

Ukupna vrijednost sredstava koju će Program podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) zajedno sa 10 jedinica lokalne samouprave izdvojiti za podršku marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa iznosi 630.000,00 KM. 

Jedinice lokalne samouprave koje učestvuju u kreiranju ovog Fonda su: Grad Banja Luka, Općina Banovići, Grad Bosanska Krupa, Grad Doboj, Grad Gračanica, Opština Han Pijesak, Općina Kakanj, Opština Kozarska Dubica, Grad Ljubuški, Opština Modriča.

U narednom periodu uslijedit će potpisivanje ugovora i sa ostalih 9 jedinica lokalne samouprave, nakon toga i raspisivanje javnih poziva za podršku marginaliziranim grupama žena u pokretanju i razvoju biznisa. 

Bosna i Hercegovina dobila prvu sveobuhvatnu analizu procesuiranja trgovine ljudima

Izvještaj pod naslovom „Istraživanje sudske prakse procesuiranja trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini (2003-2021)“ prezentiran je u Sarajevu. Navedeni Izvještaj nastao je u okviru projekta koji provodi Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), u okviru granta finansiranog od Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE. Projekt je realiziran u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) i Uredom državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne migracije Ministarstva sigurnosti BiH.

VSTV 5

U okviru projekta izvršena je analiza ukupno 104 pravosnažno okončana predmeta pred nadležnim sudovima u BiH, u kojima je oštećeno 319 žrtava ovih krivičnih djela i sankcionirano ukupno 148 učinitelja krivičnih djela trgovine ljudima i srodnih krivičnih djela. Autori navedenog izvještaja su prof. dr. sc. Eldan Mujanović, prof. dr. sc. Darko Datzer, Hilmo Vučinić, sudija Apelacionog odjeljenja Suda BiH i prof. dr. sc. Milijana Buha.

VSTV 3

Tokom prezentacije izvještaja, zamjenica šefa Misije u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u BiH Deborah Mennuti se zahvalila Sekretarijatu VSTV-a BiH za podršku koju je dao u sakupljanju arhiviranih sudskih dokumenata. „Trgovina ljudima predstavlja jednu od najvećih svjetskih zločinačkih industrija koja više od dvadeset pet miliona ljudi pretvara u robove i pogađa najranjivije kategorije društva.“, rekla je gđa Mennuti i naglasila: „Bosna i Hercegovina nije izuzetak. U posljednje dvije godine BiH je poboljšala svoje kapaciteta za otkrivanje kriminalaca koji se bave trgovinom ljudima i za pomoć žrtvama iste. Postignuća BiH su za svaku pohvalu, ali ovaj posao se mora nastaviti, ne samo da bi se zaštitile žrtve trgovine ljudima i procesuirala krivična djela povezana sa trgovinom ljudima, nego i da BiH ne bi pala na nivo niže u navedenom godišnjem Izvještaju. U tom slučaju, Vlada SAD bi odmah zaustavila svu tehničku pomoć, pomoć u obuci ili izgradnji kapaciteta za BiH.“.

VSTV 1

Predsjednik VSTV-a BiH Halil Lagumdžija istakao je da je uspješnom implementacijom ovog istraživanja VSTV BiH implementiralo jednu od svojih obaveza iz Akcionog plana za provođenje Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima u BiH. „Uvjeren sam da ćemo u narednom periodu kroz partnerstvo sa prisutnim predstavnicima Ambasade, Ministarstva sigurnosti BiH i organizacijama civilnog društva nastaviti sa ispunjavanjem naših obaveza u ovom području. Svjesni smo da je krivično gonjenje i efikasno procesuiranje svih slučajeva trgovine ljudima jedan od prioriteta koji se stavljaju pred institucije BiH i želim poručiti da će VSTV BiH dati svoj puni doprinos u okviru vlastitih nadležnosti da se taj segment borbe protiv trgovine ljudima odvija na najvećem mogućem nivou.“.

VSTV 2

U ime Ministarstva sigurnosti BiH učesnicima se obratio državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne migracije g. Samir Rizvo, koji je rekao: „Trgovina ljudima kompleksan je i višeslojan problem jer je često organizovan i prekograničan. Vrlo ozbiljan zdravstveni, kulturološki problem i ozbiljno kršenje ljudskih prava, koji je pod posebnom pažnjom međunarodnih  monitoringa i mehanizama. Ovaj problem konstantno mijenja načine, sredstva i svrhe koje se koriste za trgovinu ljudima i zato je važno vršiti stalna istraživanja, kako bismo mogli prilagoditi djelovanje, posebno sudske prakse.“

VSTV 4 Copy

Voditelj istraživanja prof.dr.sc. Eldan Mujanović je izlažući ključne nalaze Izvještaja rekao: „Nakon sveobuhvatne analize kompletne sudske prakse u BiH, koja se počela razvijati nakon 2003. godine kada je u BiH inkriminirana trgovina ljudima, kao vrlo specifično krivično djelo, dato je 19 preporuka koje se odnose kako na pravosudnu zajednicu tako i druge državne organe koji imaju svoju ulogu u efikasnijem procesuiranju ovih djela i što je naročito važno boljoj zaštiti žrtava ovih oblika kriminala, gdje se često radi o ranjivim kategorijama, nerijetko i djeci...„

Navedeno istraživanje sastavni je dio napora koji se na strateškom nivou provode u BiH u cilju suprotstavljanja trgovini ljudima. Krajnji korisnici projekta, kojima rezultati istraživanja mogu pomoći za unapređenje vlastitih kapaciteta i efikasnije procesuiranje trgovine ljudima su nadležni sudovi i tužilaštva u BiH, kao i Centri za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.

Program USAID/INSPIRE podržava Poreznu upravu FBiH u provedbi Zakona o roditelju-njegovatelju FBiH

Direktor Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE Jasmin Bešić i zamjenik direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine Slobodan Vukoja potpisali su danas memorandum o razumijevanju. Program će pomoći u provedbi Zakona o roditelju-njegovatelju Federacije BiH. Kako bi Porezna uprava FBiH provela Zakon u praksu, zbog propisane nove vrste isplate, potrebno je prije toga uraditi određene izmjene u internim aktima i softverskim aplikacijama. Program USAID/INSPIRE pomoći će Poreznoj upravi FBiH da što ranije započne korištenje beneficija korisnika radi kojih je Zakon i donesen.

ISAIDINSPIRE I PUFBiH 2

KALENDAR DOGAĐAJA

Juli   2024
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

USPJEŠNE PRIČE

Servis centar "Dajte nam šansu - Svjetlice"

27 Novembar 2015

Otvaranje Sevisnog centra "Dajte nam šansu - Svjetlice" je obilježilo početak nove etape za ravnopravne članove bh. društva - djecu i osobe s poteškoćama u razvoju. Dijete ili osoba sa poteškoćama...

Zaposleni mladi koji doprinose razvoju društva, umjesto novih socijalnih slučajeva

30 Januar 2017

Djeca bez roditeljskog staranja jedna su od najosjetljivijih grupa sa margine bh. društva i kao takva zaslužuju posebnu brigu i pažnju. U Bosni i Hercegovini bez roditeljskog staranja živi od...

Priča iz zaboravljenog kraja: Od nezaposlene žene do poduzetnice

22 Decembar 2017

Ustajanje u zoru, odlazak na počinak u kasnim noćnim satima, skrivanje od kiše i vjetra onoga što ti treba osigurati život u narednih nekoliko mjeseci bila je svakodnevnica Vesne Budnjar....

« »

KORISNE INFORMACIJE

USAID/INSPIRE podrška LGBTQI zajednici u BiH (projekti u toku)

14 Januar 2022

Više informacija o projektima podržanim od strane USAID/INSPIRE u komponenti podrške LGBTQI+ zajednice u BiH koji su u toku dostupno je OVDJE.

USAID/INSPIRE podrška borbi protiv trgovine ljudima u BiH (projekti u toku)

24 Decembar 2021

Više informacija o projektima podržanim od USAID/INSPIRE u komponenti borbe protiv trgovine ljudima u BiH koji su u toku dostupno je OVDJE.

Program malih grantova za projekte osnaživanja žena

19 Novembar 2018

Kancelarija za odnose s javnošću Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini objavljuje Poziv za dostavu projekata za Program malih grantova za projekte osnaživanja žena. Više informacija o pozivu dostupno je...

« »