Podrška razvoju organizacija

Razvoj organizacija

Jedna od važnih dijelova Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE jeste institucionalno jačanje organizacija koje se bave marginaliziranim grupama. Osnovna namjera  je da se USAID-ovi korisnici sredstava i druge organizacije koje su partneri USAID-a, a bave se potrebama i pravima marginalizirane populacije, institucionalno ojačaju, posebno u oblastima organizacijskog  i finansijskog  menadžmenta, a što će doprinijeti njihovoj održivosti i efikasnijem ispunjenju potreba njihovih ciljnih grupa.

Tri su osnovna elementa dijela Programa vezanog za institucionalno jačanje organizacija:

 • Obuke
 • Mentorstvo
 • Podrška kroz pojedinačna savjetovanja organizacijama (one-to-one coaching support)
 • Podrška u zagovaračkim procesima

1) Obuke

Programom je predviđeno da korisnici USAID-ovih sredstava prođu seriju obuka o temama koje su od iznimnog značaja za razvoj kapaciteta. Teme koje će se obrađivati su sljedeće:

 • Pravne i organizacijske strukture
 • Finansijska održivost
 • Zagovaranje
 • Informiranje javnosti i odnosi s medijima
 • Upravljanje projektnim ciklusom
 • Novi lokalni zakoni vezani za rad s ciljanim skupinama

Specifične teme koje će biti obrađivane s organizacijama:

 • Borba protiv trgovine ljudima
 • LGBTQI prava
 • Rodna ravnopravnost
 • Obuke za službenike u lokalnim zajednicama vezano za ekonomsko osnaživanje marginaliziranih grupa

Predviđeno je da treninzi traju tri dana i da se odvijaju na području Bosne i Hercegovine. Treneri će biti osobe s dugogodišnjim iskustvom rada upravo u oblasti institucionalnog i organizacijskog jačanja.

2) Mentorstvo

Mentorstvo je logičan nastavak obuka i namjera je da se organizacije korisnice USAID-ovih sredstava podrže u povećanju potencijala, razviju vještine i poboljšaju kvalitete rada, a sve sa ciljem da postanu i profesionalnije i održivije.

Mentorstvo će imati različite oblike i predviđeno je da se odvija putem sljedećih kanala:

 • e-mail (individualna e-mail korespodencija s  menadžmentom)
 • mailing lista
 • projektna webstranica
 • redovne telefonske konsultacije
 • online konferencije
 • Facebook grupa
 • konsultacija za vrijeme neformalnih dijelova obuke

Mentorstvo će pomoći organizacijama da, u skladu sa svojim potrebama, između ostalog:

 • Uspostave funkcionalnu organizacijsku strukturu
 • Razviju sistem politika, procedure i opis poslova za svakog od uposlenih
 • Razviju efektivan finansijski menadžment
 • Uvedu operativan, kompjuteriziran računovodstveni sistem
 • Razviju strateške planove
 • Napišu i provode komunikacijsku strategiju
 • Napišu i provode aktivnosti na održivosti organizacije

3) Podrška kroz pojedinačna savjetovanja i treninge  organizacijama (one-to-one coaching support)

Osnova za pojedinačnu podršku organizacijama korisnicama USAID-ovih sredstava bit će procjena kapaciteta koja će biti urađena prije potpisivanja ugovora te vlastita procjena (uz korištenje alata Instituta za razvoj mladih KULT, namjenski razvijenog za procjenu i jačanje organizacijskih kapaciteta i performansi) na osnovu kojih će se kreirati individualni planovi razvoja organizacijskih kapaciteta. Programom je predviđeno da konsultanti provedu najmanje tri dana kod svake od organizacija i intenzivno rade na razvoju kapaciteta u vezi s oblastima koje su prepoznate kroz individualne planove razvoja kapaciteta.

4) Podrška u zagovaračkim procesima

Poboljšanje položaja marginaliziranih grupa je nemoguće postići bez odgovarajuće saradnje s institucijama vlasti, posebno onim čiji je mandat da brinu o položaju ovih grupa. USAID/INSPIRE će pružiti tehničku, savjetodavnu i stručnu podršku u procesima zagovaranja korisnika granta USAID/INSPIRE-a tj. nevladinih organizacija, ka institucijama vlasti u BiH, uključujući oblast borbe protiv trgovine ljudima, prava i dostojanstvo osoba s invaliditetom, podršku LGBTQI populaciji, Romima i drugim marginaliziranim grupama bh. građana. 

Sva četiri elementa podrške razvoju organizacija su komplementarna i čine jedan cjelovit sistem koji će omogućiti daljnji razvoj organizacija građanskog društva.

KALENDAR DOGAĐAJA

Juni   2024
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

USPJEŠNE PRIČE

Servis centar "Dajte nam šansu - Svjetlice"

27 Novembar 2015

Otvaranje Sevisnog centra "Dajte nam šansu - Svjetlice" je obilježilo početak nove etape za ravnopravne članove bh. društva - djecu i osobe s poteškoćama u razvoju. Dijete ili osoba sa poteškoćama...

Zaposleni mladi koji doprinose razvoju društva, umjesto novih socijalnih slučajeva

30 Januar 2017

Djeca bez roditeljskog staranja jedna su od najosjetljivijih grupa sa margine bh. društva i kao takva zaslužuju posebnu brigu i pažnju. U Bosni i Hercegovini bez roditeljskog staranja živi od...

Priča iz zaboravljenog kraja: Od nezaposlene žene do poduzetnice

22 Decembar 2017

Ustajanje u zoru, odlazak na počinak u kasnim noćnim satima, skrivanje od kiše i vjetra onoga što ti treba osigurati život u narednih nekoliko mjeseci bila je svakodnevnica Vesne Budnjar....

« »

KORISNE INFORMACIJE

USAID/INSPIRE podrška LGBTQI zajednici u BiH (projekti u toku)

14 Januar 2022

Više informacija o projektima podržanim od strane USAID/INSPIRE u komponenti podrške LGBTQI+ zajednice u BiH koji su u toku dostupno je OVDJE.

USAID/INSPIRE podrška borbi protiv trgovine ljudima u BiH (projekti u toku)

24 Decembar 2021

Više informacija o projektima podržanim od USAID/INSPIRE u komponenti borbe protiv trgovine ljudima u BiH koji su u toku dostupno je OVDJE.

Program malih grantova za projekte osnaživanja žena

19 Novembar 2018

Kancelarija za odnose s javnošću Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini objavljuje Poziv za dostavu projekata za Program malih grantova za projekte osnaživanja žena. Više informacija o pozivu dostupno je...

« »