Moj trag za bolju budućnost - Vremenska kapsula 2035

Misliš da može brže, bolje i lakše u narednih 20 godina?
Buduće uspomene ovise o tebi!
Ostavi trag! Napiši budućnost BiH.

Više na:

www.vremenskakapsula.ba

Trening o temi Administracija i ljudski resursi

U Sarajevu će se u periodu od 10.11. do 12.11.2015. godine održati trening o temi Administracija i ljudski resursi, kao dio ciklusa treninga koji za svrhu imaju pružanje podrške aktivnostima lokalnih organizacija koje se zalažu za prava, osnaživanje i dostojanstvo nedovoljno predstavljenih društvenih grupa u BiH.

Predstavnici/ce ovih organizacija će na trodnevnom treningu imati priliku osnažiti segment koji se tiče administracije i ljudskih resursa u svojim organizacijama.

Posljednji trening o temi Finansijski menadžment će se realizirati do kraja decembra 2015. godine.

Produžen rok za dva poziva za dodjelu sredstava

USAID, CRS i Fondacija Mozaik produžili su rok za prijavu na dva poziva za dodjelu sredstava u okviru projekta PRO-Budućnost. Prvi poziv odnosi se na prijave vjerskih zajednica a namijenjen je jačanju uloge vjerskih lidera u procesima pomirenja u PRO-Budućnost zajednicama. Krajnji rok za apliciranje je 15. oktobra 2015. godine. Drugi poziv odnosi se na prijave udruženja žrtava rata a namijenjen je jačanju uloge udruženja žrtava rata u procesima pomirenja u PRO-Budućnost zajednicama.

Više informacija možete naći na: http://mozaik.ba/en/vijesti/item/308-dva-poziva-za-dodjelu-sredstava

Izvor: www.mozaik.ba

Jednakost za sve: Poziv za dostavu projektnih prijedloga

Mediacentar Sarajevo u suradnji sa Centrom za društvena istraživanja Analitika, asocijacijom Prava za sve i Vaša Prava BiH poziva organizacije civilnog društva (OCD) da podnesu prijedloge projekata za period decembar, 2015. - decembar, 2016. 

Sredstva za finansiranje ovih projekata osigurana su u okviru četverogodišnjeg projekta „Jednakost za sve: koalicija civilnog društva protiv diskriminacije“ koji podržavaju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine (FOD BiH).


Poziv za finansiranje projekata ima za cilj da podrži aktivnu ulogu organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije i implementaciji antidiskriminacijskog zakonskog okvira u BiH. Organizacije civilnog društva mogu aplicirati za projekte u okviru dva programa grantova:

  1. Prvi program pokriva projekte koji se odnose na zagovaranje i podršku efektivnoj provedbi Zakona o zabrani diskriminacije BiH.
  2. Drugi program se odnosi na projekte koji promovišu načela jednakopravnosti, mehanizama za zaštitu od diskriminacije i uopšte antidiskriminacijskog zakonodavstva u BiH.

Sve zainteresovane organizacije trebaju svoje projektne aplikacije poslati Medicentru najkasnije do 09.10.2015. godine u podne (12:00) isključivo putem e-mail-a na: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. sa jasnom naznakom na koji se program grantova prijavljuju. Sva eventualna pitanja u vezi ovog poziva mogu se poslati isključivo putem e-mail adrese Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Kompletan javni poziv, zajedno sa aplikacijom i neophodnim obrascima, pogledajte na sljedećem linku: 

http://diskriminacija.ba/vijesti/jednakost-za-sve-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-0 

 Napomena: 

Mediacentar će organizovati info sesiju za potencijalne aplikante, 23. septembra od 14:00 do 16:00 sati u Mediacentru (Kolodvorska 3, Sarajevo) kako bi svi aplikanti koji imaju dodatna pitanja ili nedoumice mogli dobiti informacije koje su im potrebne. Svi zainteresovani za prisustvo info sesiji trebaju potvrditi svoje prisustvo Mediacentru na mail Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. najkasnije u ponedjeljak, 21. septembra.

Izvor: www.diskriminacija.ba

Usvojena Strategija za provedbu Istanbulske konvencije: entiteti i kantoni moraju ozbiljnije pristupiti suzbijanju nasilja nad ženama

Sarajevski otvoreni centar pozdravlja usvajanje Okvirne strategije za provedbu Istanbulske Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2015-2018. od strane Vijeća ministara BiH.

Bosna i Hercegovina je tako među prvim državama u cijeloj Evropi koja usvaja javnopolitički dokument za provedbu Konvencije, čime se obavezala u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Kako bi se unaprijedila situacija, od ključnog značaja će biti posvećenost entiteta i kantona. Entiteti i kantoni moraju reformisati zakonodavstvo, nastaviti sa jačanjem kapaciteta sudija/tkinja, tužitelja/ica, socijalnih radnika/ca i policajaca/ki, te se jasno posvetiti podršci rada sigurnih kuća, ali i programima za ekonomsko osnaživanja žrtava nasilja.

Prisjetimo se, Konvencija o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici je usvojena 11. maja 2011. godine u Istanbulu. Nakon niza preporuka Vijeća Evrope o zabrani diskriminacije na osnovu spola i zaštiti od nasilja, koje su imale za cilj postavljanje zajedničkih ciljeva i minimuma zajedničkih standarda za države članice, ali nisu imale pravno obavezujući efekt, Konvencija predstavlja prvi pravno obavezujući akt Vijeća Evrope u oblasti sprečavanja i borbe protiv nasilja nad ženama. Po svojoj prirodi, ovaj akt ne mora biti direktno primjenjiv u državama potpisnicama, ali zahtijeva posebno prilagođavanje zakonskih i institucionalnih okvira država potpisnica radi njene uspješne implementacije.

BiH je 7. novembra 2013. godine postala 6. zemlja članica Vijeća Evrope koja je ratificirala Konvenciju. Ovim se BiH obavezala na poduzimanje zakonodavnih i drugih mjera radi osiguranja pravnog, institucionalnog i organizacionog okvira za prevenciju nasilja nad ženama, zaštitu žrtava nasilja te kažnjavanje počinitelja nasilja.

Izvor: Sarajevski Otvoreni Centar (www.soc.ba)

KALENDAR DOGAĐAJA

Juni   2024
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

USPJEŠNE PRIČE

Servis centar "Dajte nam šansu - Svjetlice"

27 Novembar 2015

Otvaranje Sevisnog centra "Dajte nam šansu - Svjetlice" je obilježilo početak nove etape za ravnopravne članove bh. društva - djecu i osobe s poteškoćama u razvoju. Dijete ili osoba sa poteškoćama...

Zaposleni mladi koji doprinose razvoju društva, umjesto novih socijalnih slučajeva

30 Januar 2017

Djeca bez roditeljskog staranja jedna su od najosjetljivijih grupa sa margine bh. društva i kao takva zaslužuju posebnu brigu i pažnju. U Bosni i Hercegovini bez roditeljskog staranja živi od...

Priča iz zaboravljenog kraja: Od nezaposlene žene do poduzetnice

22 Decembar 2017

Ustajanje u zoru, odlazak na počinak u kasnim noćnim satima, skrivanje od kiše i vjetra onoga što ti treba osigurati život u narednih nekoliko mjeseci bila je svakodnevnica Vesne Budnjar....

« »

KORISNE INFORMACIJE

USAID/INSPIRE podrška LGBTQI zajednici u BiH (projekti u toku)

14 Januar 2022

Više informacija o projektima podržanim od strane USAID/INSPIRE u komponenti podrške LGBTQI+ zajednice u BiH koji su u toku dostupno je OVDJE.

USAID/INSPIRE podrška borbi protiv trgovine ljudima u BiH (projekti u toku)

24 Decembar 2021

Više informacija o projektima podržanim od USAID/INSPIRE u komponenti borbe protiv trgovine ljudima u BiH koji su u toku dostupno je OVDJE.

Program malih grantova za projekte osnaživanja žena

19 Novembar 2018

Kancelarija za odnose s javnošću Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini objavljuje Poziv za dostavu projekata za Program malih grantova za projekte osnaživanja žena. Više informacija o pozivu dostupno je...

« »